Edifici escolar Barcelona

Obres Executades - Centres d' Educació

Edifici escolar Barcelona

REFORMA FAÇANA I COBERTA A EDIFICI ESCOLAR

Any: 2016
Promotora: CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
D.F.: JUAN MANUEL ZAGUIRRE
Ubicació: Carrer Ignasi Agustí 2-4, Barcelona
Superfície construïda: 3.412 m2