Avís Legal

1.Titularitat del domini

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és:

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (en endavant, "l'Usuari") implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Web ja que aquests, i les condicions d'ús recollides en el present Avís Legal, poden patir modificacions. En qualsevol cas, el fet d'utilitzar el Lloc Web i navegar per ell, suposarà sempre l'acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts existents a la web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, que disposa, si escau, de el dret d'ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, de manera que no pot entendre cedit a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, d'acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la pàgina web, si s'escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA. .

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l'Usuari a el lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA.

3. Hiperenllaços i / o Enllaços

Entre els continguts existents en el lloc web, podrien incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació bescanviable a través d'Internet.

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre els tercers i d'altres webs alienes a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, i els enllaços que es poguessin facilitar a través del web tenen finalitats informatives per a l'Usuari d'aquesta, però en cap cas situarien a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA en una posició de garant i / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud , qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S'adverteix a l'Usuari que, en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins publicitaris, comercials o d'associació a pàgines web alienes a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA que permetin l'accés a la pàgina web de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA sense consentiment i / o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA s'establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines a la Web de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA.

4. Condicions d'ús del Lloc Web

4.1 General

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del Lloc Web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar la web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA o de tercers, de manera que l'Usuari respondrà enfront de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment de aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc Web per l'Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:

5. Exclusió de responsabilitat

TARRACO en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA no serà responsable tampoc de:

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web, ens remetem al que estableix l'apartat 3 d'aquest avís legal referent als Hiperenllaços i / o Enllaços.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'Usuari pot dirigir-se a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es detallen:

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA i es ho comuniqui.

D'altra banda, la recepció per part de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats per l'Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Sant Cugat de l'Valls.