Barcelona

Obres Executades - Obres Executades

Barcelona

EDIFICI PLURIFAMILIAR I REHABILITACIÓ D’EDIFICI EXISTENT PER A CANVI D’US A VIVENDES.
LOCALS I APARCAMENTS

Any: 2018
Promotora: INMOBCNIMPULS 2015, S.L.
D.F.: GARCIA-BORES I RUANO ARQUITECTES SLP, PARALEX ARQUITECTURA SLP
Ubicació: Carrer Murcia nº 12-18, Barcelona
Superfície construïda: 8.772 m2