Barcelona

Obres Executades - Residencial

Barcelona

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 8 HABITATGES I PARKING

Any: 2017
Promotora: INMOBCN IMPULS 2015, S.L.
D.F.: Josep Palaín Pont.
Ubicació: Mare de Déu de la Salut, 83-85, Barcelona
Superfície construïda: 2.321 m2