Categories
Residencial

Terrassa

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 12 HABITATGES

Any: 2018
Promotora: ANDRILAND INVEST, S.L.U. 
D.F.: Josep Gascón Colomer
Ubicació: Emili Badiella 3, Barcelona
Superfície construïda: 1.500 m2