Categories
Obres Executades Residencial

Palma de Mallorca

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 16 VIVENDES I APARCAMENT

Any: 2018
Promotora: PROHABIT CONSERVATORI, S.L
D.F.: Arnaldo Gual Capllonch
Ubicació: Calle Hivern, 6-8 y Calle Estiu, 5, Palma de Mallorca
Superfície construïda: 2.040 m2