Seguridad, Calidad y Medioambiente

TARRACO opta per un Sistema Integrat de Gestió certificat, que agrupa les normes ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i OHSAS 18001: 2007, amb l’objectiu de mantenir el nostre compromís amb la societat i la seva sostenibilitat.

Per al desenvolupament de la nostra activitat global comptem amb un Manual de Qualitat i Medi Ambient que ens ajuda en el control dels materials, en l’execució dels projectes i en la introducció de millores i mesures preventives o correctores, que garanteixen una major eficiència en la execució dels nostres projectes.

Aquest Sistema Integrat de Gestió és un dels nostres elements diferencials respecte als nostres competidors. «Fer les coses ben fetes» és el lema que dia rere dia impulsa les nostres accions. Per aquest motiu, el nostre S.I.G. no és més que una descripció de la manera en què treballen els nostres equips.

Per TARRACO la Seguretat, la Qualitat i el Medi Ambient són un signe d’identitat.